Tag Archives: Samsung Galaxy S7

Hướng dẫn cách kích hoạt hiển thị ẩn trên Samsung Galaxy S7

Nếu muốn tăng không gian sử dụng cho chiếc Samsung Galaxy S7 mà bạn đang sở hữu hãy kích hoạt chức năng đặc biệt của máy đã bị ẩn đi Bạn hoàn toàn có thể tự mình kích hoạt hiển thị ẩn không mấy khó khăn. Chức năng đặc biệt này có tên là Condensed